Innovatief organiseren

Waarom Innovatief organiseren? Om een hogere graad van flexibiliteit te hebben in onze organisaties waardoor we wendbaarder zijn t.o.v. de marktevoluties.
Hoe? Door uw huidige organisatiestructuren en uw leiderschapscultuur in vraag te stellen.
Wat? Uw huidige visie en strategie voor de komende jaren zijn dan het uitgangspunt voor een dergelijke denkoefening.
Zijn het onze oude denkpatronen die ons belemmeren echt innovatief te denken in dergelijke oefeningen of is het de behoefte verder te bouwen op onze bestaande ervaringen en inzichten?

Samenwerken

"Smart Co-operation", waarom slim samenwerken? Omdat het kosteneffectief is en het veel flexibiliteit geeft. Het verrijkt je als persoon omdat je werkt vanuit vertrouwen en niet vanuit ego. Zo werk ik voor mijn admin.-I.T.-support samen met Linguana. Ik betaal per afgesproken en geleverde prestatie op basis van wat ik nodig heb.
PVO (Partners voor Ondernemers), zijn mijn back-up om de continuïteit van mijn diensten te borgen.

Pagina's