Werken op sterktes van mensen

Medewerkers die op hun sterktes worden aangesproken, zullen meer in hun energie komen dan zij die op hun zwaktes worden aangesproken. We komen uit een tijdperk waarin het "gap-denken" tussen zwaktes en sterktes erg belangrijk was en waarin medewerkers steeds gewezen werden op het verbeteren van zwaktes. Daarop werd dan hun ontwikkelprogramma afgestemd.

Samenwerken

Waarom is samenwerken zo moeilijk?
Vanaf het ogenblik dat we samen iets doen met anderen, ontstaat het spanningsveld tussen eigenbelang (ego) en groepsbelang. Dat is inherent aan samenwerken.
Ieder individu heeft de tegenstelling eigenbelang versus het collectief belang in zich. Bij het samenwerken komen deze keuzes op individueel niveau met elkaar in conflict of in overeenstemming.

Leiderschap

Vanochtend hoorde ik boeiende presentaties over hoe verandering het nieuwe normaal is en hoe dit voor dynamiek zorgt in de markt. Het belang van samenwerking tussen generaties en het goed omgaan met die verschillen zijn cruciaal in het werken met mensen. Vertrouwen geven zodat medewerkers verantwoordelijkheid durven nemen om te gaan vernieuwen.

Pagina's