Wat

Talent wordt schaarser... Het is een zeldzaam goed geworden dat bedrijven moeten aantrekken, binnenhalen, waarderen en omzetten naar flexibele of vaste partnerschappen. Geen gemakkelijke opdracht in deze tijden... Een opdracht die tot een goed einde kan gebracht worden door het verbinden van strategie, cultuur en leiderschap met klanten, medewerkers en andere relaties.

Strategie, cultuur en leiderschap zijn de drie uitgangspunten van waaruit Smart Co-operation werkt. Slim samenwerken, is de sleutel tot innovatie en vooruitgang. Smart Co-operation wil bedrijven, teams en individuen helpen om vanuit een slimme strategie, een waardencultuur en innovatief leiderschap klantgericht samen te werken. Zo wakkeren we het engagement van medewerkers aan. Werknemers die zich sterk verbonden voelen met hun bedrijf creëren immers positieve resultaten voor de organisatie en haar klanten.

Smart Co-operation coacht vanuit deze visie managers, leidinggevenden, teams, en organisaties als entiteit. Onze doelstellingen:
  • managers en directeuren helpen de bedrijfsstrategie, bedrijfscultuur en hun leiderschap te optimaliseren
  • medewerkers verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling in functie van het doel, de waarden en de cultuur van de onderneming
  • werknemers begeleiden in hun loopbaanevolutie
  • teams oplossingsgericht leren denken en handelen vanuit de eigen werkprocessen
  • departementen en teams efficiënt en klantgericht te leren samenwerken
  • klantgerichte structuren opzetten
  • klantgerichte cultuur creëren