Testimonials

In 2008 heeft Edgard Meuleman naar aanleiding van een interne reorganisatie zijn expertise aan ons getoond. Zowel in de voorbereiding, de projectmatige aanpak, de medewerking krijgen van alle leidinggeven, over de individuele gesprekken, de workshops tot de eindpresentatie. Daar heb ik zijn bredere economische inzichten en kennis van organisatie-ontwikkeling het best tot hun recht zien komen.  Willy Van Mullem - Oiltanking
Edgard is op zijn best als hij zijn zeg mag én kan doen, als ervaringsdeskundige en als coach. Hij geeft richting en leiding. Hij is ook iemand die de situatie snel kan inschatten en daarom een ‘energysaver’. Hij is sterk in het opzetten van kaders en in het ontwikkelen van denkpistes en strategieën.  Hans Tillie - Stater
Edgard Meuleman is een expert in sociale wetenschappen en meer bepaald in methodologie van bevragen. Hij gebruikt die kennis zo dat de resultaten omgezet kunnen worden naar concrete actie nadien. Hij geeft de tegenpartij vertrouwen door zijn professionele en tegelijk toegankelijke omgangsstijl. Bovendien kan hij een project heel goed definiëren zowel wat inhoud als timing en werklast betreft. Hij bezorgt je een kwalitatieve pre-sales offerte zonder verdoken kosten om tot een goed eindresultaat te komen.  Martin Vranken - Mobistar
Ik heb Edgard leren kennen als iemand met heel veel impact op een groep in teambuilding sessies. Hij gaat de confrontatie aan, heeft impact en is recht voor de raap. In zijn eindanalyse en reports schudt hij wakker waar nodig en formuleert een heldere conclusie en vervolgstappen als eindadvies. De groep kan verder en gebruikt achteraf nog altijd de anekdotes en leerpunten van zijn fameuze sessies.  Danny Dresselaerts - CEO Farm Frites
Kameleon zou een goeie nickname zijn voor Edgard Meuleman. Hij beweegt zich makkelijk in een nieuwe omgeving en weet zich zo te gedragen dat hij ‘als van nature’ tot de groep behoort zonder daarin anoniem te worden. Het is voor hem geen probleem om zijn programma op het laatste moment nog te wijzigen als hij ervan overtuigd is dat dat het resultaat ten goede komt. Edgard beschikt duidelijk over een intrinsieke motivatie: hij wil mensen iets leren en ze beter maken dan ze vandaag zijn. Hij beheerst de belangrijke modellen en principes en weet ze in voor zijn doelgroep begrijpelijke taal en opdrachten te vertalen. Edgard straalt rust en geloofwaardigheid uit, door wie hij is en hoe hij het doet.  Dick Van Gysen, directielid - P&V Group

Pagina's