Leiderschap

De evolutie van de technologie zal de manier waarop we als leider in onze context zullen functioneren ongetwijfeld beïnvloeden. De technologie zal ons, bij middel van makkelijk in de hand te houden apparatuur, overal in de wereld, op gelijk welk moment, alle informatie waaraan we nood hebben ter beschikking stellen. Diensten, resources en toepassingen zullen via de cloud overal gebruikt en ingehuurd kunnen worden. Hierdoor zal de tijdsbeleving van professionele en niet professionele tijd vervagen.
De technologie zal niet de driver blijven van productiviteitsgroei maar er zal een verschuiving ontstaan naar de effectiviteit van het gebruik ervan. Belangrijker wordt om in vraag te stellen wat de effectiviteit is van het gebruik van technologie op organisatiestructuren, de bedrijfscultuur en het samenwerken in teams. Antwoorden op deze vraag zullen dan de driver worden voor de keuzes van meer of minder snel investeren in technologie die plaats onafhankelijk werken mogelijk maakt. De kennis in de wereld is gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk mits je weet hoe en waar ze te vinden. Technologische productiviteit zal toenemen door het goed aanwenden en benutten van complementariteit van een team in het vinden van kennis, er mee om te gaan en het te benutten in functie van een context.
De evolutie van de technologie zal de mogelijkheid scheppen om, naast de vele grote mondiale ondernemingen, micro-ondernemingen, samenwerkingsverbanden en partnerschappen te creëren, die projectmatig en heel flexibel zullen georganiseerd worden in functie van een context of behoefte.