Denken-doen

Door het gescheiden denken-doen concept zijn we gegroeid naar complexe organisaties met eenvoudige taken. We klagen in België dat onze loonlasten te hoog zijn. Maar moeten we de zaken niet eens durven omdraaien? We hebben goed betaalde medewerkers de kans ontnomen om mee te denken, waardoor ze geëvolueerd zijn naar medewerkers die eigenlijk te duur geworden zijn voor wat ze nog mogen doen. Maar dat hebben we als management wel zelf gecreëerd door te geloven dat we als managers wisten hoe het moest en niet degenen die zelf bij de processen betrokken waren.
De tijd is rijp om anders naar onze medewerkers te kijken en hen terug in hun volle potentieel te leren zien en inschakelen. Hiervoor zijn andere structuren nodig die ook andere processen vragen en ons daarom zullen dwingen onze processen te herontwerpen.